Sản phẩm

Showing 1–12 of 46 results

DANH MỤC SẢN PHẨM
TẤT CẢ SẢN PHẨM

Cập nhật sản phẩm mới nhất


30,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Trắng Bi 500Gr

28,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Ván 500Gr

35,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Ngự 500Gr

30,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Đen Đà Lạt 500Gr

25,000 VNĐ/gói
30,000 VNĐ/gói

Các loại khác

Bo Bo 500Gr

65,000 VNĐ/gói

Các loại khác

Bồ Kết 200Gr

67,500 VNĐ/gói
18,000 VNĐ/gói
16,000 VNĐ/gói
28,500 VNĐ/gói
22,500 VNĐ/gói
55,000 VNĐ/kg
50,000 VNĐ/kg
48,000 VNĐ/kg
35,000 VNĐ/kg
30,000 VNĐ/kg

Đậu các loại

Đậu Đen Đà Lạt 500Gr

25,000 VNĐ/gói