Đậu các loại

Showing 1–12 of 18 results

Đậu các loại

Đậu Đen Đà Lạt 500Gr

25,000 VNĐ/gói
30,000 VNĐ/gói
30,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Đỏ Hạt Nhỏ 500Gr

30,000 VNĐ/gói
30,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Nành Canada 500Gr

18,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Nành Mỹ 500Gr

15,000 VNĐ/gói
20,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Ngự 500Gr

30,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Phộng Huế 500Gr

36,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Phộng Nhỏ 500Gr

32,000 VNĐ/gói

Đậu các loại

Đậu Phộng To 500Gr

35,000 VNĐ/gói