CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính Sách Bảo Hành Của Công ty TNHH Agi Viet:

Công ty TNHH Agi Viet cảm ơn sự tin tưởng của quý khách dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin thông báo chính sách bảo hành sản phẩm như sau:

Quý khách có thể mang sản phẩm đến địa chỉ công ty của chung tôi để được bảo hành. Xin lưu ý sản phẩm phải còn thời hạn bảo hành.

Thông tin liên hệ:

Agri Viet

Website: www.greenagri.com.vn

Lần cập nhật: thứ nhất

Thời gian cập nhật: giờ:  12h  ngày  12  tháng  05  năm 2020